SIS Mednarodne tržne raziskave

Analiza konkurence na trgu

Analiza konkurence na trgu

Pohvalimo se lahko z odlično ekipo raziskovalcev, ki so sposobni analizirati se tako zahtevne trge in tako našim strankam pomagati pri uspešnejšem delovanju
Analiza zvestobe kupcev

Analiza zvestobe kupcev

Ohranjanje zvestih kupcev, je izrednega pomena za dobičkonosnost podjetij, cesar se pri SIS International se posebej zavedamo.
Analize družbenih medijev

Analize družbenih medijev

Pri SIS International opazujemo ter analiziramo mnenja na globalni ravni, in tako podjetjem omogočamo, da zadostijo potrebam ciljnih interesnih skupin.
Analize hitro rastočih trgov

Analize hitro rastočih trgov

Hitro rastoči trgi predstavljajo približno 4 bilijoni potrošnikov, kar trenutno predstavlja 5 trilijonov dolarjev na trgu.
Analize zadovoljstva kupcev

Analize zadovoljstva kupcev

Naši usposobljeni raziskovalci so se doslužili modela analize zadovoljstva kupcev v trgovinah, preko katerega so diagnosticirali probleme ter poiskali ustrezne rešitve za izboljšanje zadovoljstva med potrošniki.
Analize zadovoljstva med zaposlenimi

Analize zadovoljstva med zaposlenimi

Pri SIS se zavedamo kompleksne narave delovanja interakcij med posamezniki ter vpliva teh interakcij na zadovoljstvo zaposlenih.
Analiziranje posameznih panog

Analiziranje posameznih panog

Naš integriran pristop obsega analize ter razumevanje potrošnikov, tekmecev, lastnega podjetja ter dobavne verige.
B2B raziskave

B2B raziskave

Podjetje SIS International je znano po izjemni uspešnosti na področju tržnih raziskav za B2B, ki izhajajo iz pristopa temelječega na ustaljenih strategijah ter poslovnem znanju.
Globalne tržne raziskave

Globalne tržne raziskave

Naše dejavnosti obsegajo izvajanje (spletnih) fokusnih skupin, telefonskih kot tudi osebnih intervjujev, anketiranje na terenu, analiz primarnih in sekundarnih podatkov, rekrutiranje in drugih metod.
Komunikacije s potrošniki ter oglaševanje

Komunikacije s potrošniki ter oglaševanje

Naš pristop obsega 10-dimenzionalen model, ki ga sestavljajo številne metodologije, kot so na primer fokusne skupine, poglobljeni intervjuji, spletne raziskovalne metode ter testi asociacij oziroma t. i. Implicit Association Tests (IATs).
Merjenje in napovedovanje prodaje ter povpraševanja (tržni potencial)

Merjenje in napovedovanje prodaje ter povpraševanja (tržni potencial)

SIS International se lahko pohvali z izkušnjami pri merjenju in napovedovanju prodaj na hitro rastočih trgih.
Metode in strategije za pozicioniranje blagovnih znamk

Metode in strategije za pozicioniranje blagovnih znamk

Delavnice za pozicioniranje blagovnih znamk se izvajajo preko celega dne, cilj delavnic pa je predvsem doseči soglasje med menedžerji ter vodilnimi v marketingu o pozicioniranju blagovne znamke.
Podjetniško usmerjene raziskave

Podjetniško usmerjene raziskave

Naš pristop k raziskovanju sestavljajo strukturirane raziskave ter edinstveno pridobivanje podatkov, kar nam omogoča podroben pregled nad celotnim tržiščem.
Poslovna znanja in storitve ter poznavanje tekmecev

Poslovna znanja in storitve ter poznavanje tekmecev

SIS International se lahko pohvali z širokim znanjem, strokovnostjo ter dostopom do virov na globalni ravni, ki so potrebni za poznavanje konkurenčnih podjetij.
Poslovne strategije podjetij

Poslovne strategije podjetij

Del našega raziskovalnega pristopa je zbiranje podatkov, ki omogoča popolno poznavanje in razumevanje značilnosti trga
Postavitev blaga ter analize nakupovalnih navad

Postavitev blaga ter analize nakupovalnih navad

Vsekakor nam naše pretekle izkušnje ter dolgoletni vodilni položaj na področju tržnega raziskovanja omogočajo sodelovanje z različnimi segmenti populacije ter razumevanje le-teh.
Pozicioniranje podjetij na trgu

Pozicioniranje podjetij na trgu

SIS International je že več kot 25 let vodilno podjetje na področju tržnega raziskovanja. Naš pristop obsega poglobljeno raziskovanje in razumevanje ciljnega trga, pozicioniranja na trgu, kredibilnosti ter priložnosti za uspeh izdelka na trgu.
Predstavitev podjetij na sejmih in raznih drugih dogodkih

Predstavitev podjetij na sejmih in raznih drugih dogodkih

SIS International pomaga podjetjem pri zbiranju in analiziranju informacij, ki podjetjem pomagajo pri odločanju o delovanju podjetja.
Prepoznavnost blagovne znamke

Prepoznavnost blagovne znamke

SIS International podjetjem ponuja 3 vrste pristopov k večji prepoznavnosti blagovne znamke.
Primeri najboljših praks

Primeri najboljših praks

Pri SIS International smo na podlagi 25-letnih izkušenj razvili stabilne temelje za izvajanje tovrstnih analiz.
Primerjalna analiza – Benchmarking

Primerjalna analiza – Benchmarking

Pri SIS International uporabljamo sofisticirana analitična orodja ter vrsto naprednih metod za zbiranje podatkov za namene primerjalne analize.
Proučevanje etničnih značilnosti posameznega trga

Proučevanje etničnih značilnosti posameznega trga

Podjetjem nudimo vrsto storitev na področju raziskav etničnih značilnosti trga. Naša raziskovalna ekipa skuša za vsak projekt posebej razviti najprimernejše rešitve.
Razvoj blagovne znamke

Razvoj blagovne znamke

Naše podjetje se lahko pohvali z večletnimi izkušnjami, na področju razvoja blagovnih znamk.
Razvoj imena blagovne znamke

Razvoj imena blagovne znamke

Pri SIS International pomagamo podjetjem razumeti delovanje trga s pomočjo naših integriranih raziskovalnih metod ter izkušenj na globalni ravni.
Razvoj novega produkta

Razvoj novega produkta

Pri SIS International se osredotočamo na zadovoljevanje prav tistih potreb potrošnikov, ki so ključni pri odločitvi v nakup določenega izdelka.
Segmentacija trga

Segmentacija trga

SIS International s strankami sodeluje pri razvoju natančne, zanesljive ter uporabne strategije segmentacije.
Strateško načrtovanje delovanja podjetij

Strateško načrtovanje delovanja podjetij

Pri SIS International verjamemo, da sta hitro širjenje znanja ter komunikacij pomembna elementa konkurenčnosti
Tehnologija in trzne raziskave

Tehnologija in trzne raziskave

Naše 25-letne izkušnje na področju tehnoloških raziskav obsegajo zbiranje podatkov, vire informacij, dostop do posameznih trgov ter edinstven pristop k razumevanju celotnega trga.
Testiranje novih konceptov

Testiranje novih konceptov

Naš pristop zagotavlja podrobne analize preko integriranih raziskovalnih metod, ki se jih poslužujemo.
Trzne analize na področju industrije zabave ter medijev

Trzne analize na področju industrije zabave ter medijev

ndustrija zabave in medijev na globalni ravni dandanes prestavlja izjemno intenzivno konkurenčno industrijo, ki je v procesu transformacije.
Trzne raziskave na področju medicine

Trzne raziskave na področju medicine

Raziskovanje na področju medicine se pri SIS International razlikuje od drugih, saj imamo več kot 25 let izkušenj, pokrivamo globalne trge ter nudimo različne storitve na tem področju.
Tržnih Raziskav Potrošnikov

Tržnih Raziskav Potrošnikov

SIS International med drugimi izvaja tudi analize za potrebe javnomnenjskih raziskav. Pohvalimo se lahko s številnimi izkušnjami na področju javnomnenjskih raziskav v Severni in Latinski Ameriki, Evropi, Afriki kot tudi v Aziji.
Ustvarjanje idej

Ustvarjanje idej

Naš pristop obsega proces kreiranja idej ob sočasnem razumevanju lokalnih družbenih dinamik.
Vpliv embalaže izdelka na nakup

Vpliv embalaže izdelka na nakup

SIS International tako na tem področju podjetjem pomaga pri oblikovanju in razvoju globalno konkurenčne embalaže.
Vpliv mnenjskih voditeljev na vedenje potrošnikov

Vpliv mnenjskih voditeljev na vedenje potrošnikov

Mnenjski voditelji nam omogočajo razumeti kompleksno naravo tržnih sil ter priložnosti in tveganj na trgu ter tako nedvomno vplivajo na odločevalske procese nekaterih drugih akterjev na trgu.
Vrhunsko znanje in globalna mreža strokovnjakov

Vrhunsko znanje in globalna mreža strokovnjakov

Naše podjetje sodeluje s strokovnjaki iz različnih kulturnih področij: ZDA, Evrope, Azije.
Vstop na trg, velikost ter primernost trga za posamezna podjetja

Vstop na trg, velikost ter primernost trga za posamezna podjetja

SIS International se lahko pohvali z več kor 25 letnimi izkušnjami na področju tržnega raziskovanj, dostopnostjo do virov na globalni ravni ter poznavanjem trgov na katere želi vstopiti vaše podjetje.
Združitve in prevzemi

Združitve in prevzemi

Da bi podjetjem pomagali pri odločitvi, se pri SIS International poslužujemo edinstvenega pristopa, ki obsega več stopenj raziskovanja, da bi podjetju ponudili ustrezne informacije, ki zadevajo združitve in prevzeme na trgu.