Pozicioniranje podjetij na trgu

Market Segmentation

Kako potrošnike prepričati v nakup izdelka

Menedžerji ter poslovneži se dandanes srečujejo s številnimi izzivi. Eden izmed izzivov je nedvomno vedno večja ponudba konkurenčnih izdelkov na (globalnem) trgu, ki so si med seboj precej podobni. Čeprav v mnogih primerih novi izdelki (ali celo imitacije izdelkov), ki vstopijo na trg niso sposobni kljubovati konkurenci, pa so potrošniki na drugi strani zelo hitro sposobni ponotranjiti značilnosti izdelkov.

Pomembno je, da se zavedamo, da prav ugoden položaj podjetja na trgu vpliva na potrošnikovem mnenju o podjetju. To je še posebej je pomembno pri razvoju novega izdelka, pri pridobivanju zvestih potrošnikov, oglaševanju, razvoju blagovne znamke ter načrtovanju konkurenčnih strategij.

Ugoden položaj podjetij na trgu je podjetjem v pomoč pri naslavljanju zvestih kupcev, ki podjetju prinašajo dobiček ter ugled med tekmeci, hkrati pa jim takšen položaj prinaša večje možnosti pri razvijanju konkurenčnih izdelkov, oglaševanju ter ugodni postavitve cen, ki jim omogoča kredibilen status v potrošnikovih očeh.

Naš pristop

SIS International je že več kot 25 let vodilno podjetje na področju tržnega raziskovanja. Naš pristop obsega poglobljeno raziskovanje in razumevanje ciljnega trga, pozicioniranja na trgu, kredibilnosti ter priložnosti za uspeh izdelka na trgu. Da bi v analizo zajeli elemente, ki so izrednega pomena za potrošnike ter širšo ciljno populacijo, naši strokovnjaki pri tem uporabljajo vrsto analitičnih ter poročevalskih orodij.

Ustvarjanje nove paradigme – uokvirjanje blagovne znamke

Podjetja, ki razmišljajo o vstopu na določen trg se morajo zavedati, da vstop na tuj trg ni tako enostaven, še posebej, ko je na trgu že prisotno prevladujoče podjetje. Najboljša rešitev v takšni situaciji je, da se podjetje, ki zeli vstopiti na takšen trg odloči za preusmeritev izdelka. To pomeni, da izdelek, ki ga zeli lansirati v novo tržno okolje, preoblikuje oziroma preusmeri v podobno kategorijo, kar povzroči manjšo konkurenčno prednost tekmecev na trgu.

T. i. uokvirjanje blagovne znamke je primerno v naslednjih primerih:

 • Ko so na trgu že prisotni uveljavljeni vodilni akterji
 • Ko potrošniki dvomijo v določen izdelek
 • Ko je na trgu zaznati nepravilno delovanje
 • Ko gre za previsoka pričakovanja.

Kot primer vzemimo razvoj MP3 predvajalnika podjetja X. Podjetje je lansiralo izdelek MPOD z revolucionarno tehnologijo za predvajanje video posnetkov ter komuniciranje s prijatelji preko MP3 predvajalnika. Medtem ko je MPOD uspel in postal vodilno podjetje na trgu, je konkurenčno podjetje Y razvilo skoraj identičen izdelek. Konkurenčno podjetje Y ima torej možnost razvoja podobna izdelka, ki lahko nadomesti izdelek podjetja X. Uokvirjanje torej pomaga podjetju Y ostati konkurenčen na trgu pod lastnimi pogoji in ne pod pogoji vodilnega podjetja.

SIS International nadalje analizira ovire in prepreke na poti k uokvirjanju blagovne znamke. Le s sodelovanjem s strankami lahko uspešno poiščemo najboljši način za uokvirjanje izdelka. Ko je izdelek enkrat uspešno predstavljen na trgu, ponovno uokvirjanje le še utrdi konkurenčne prednosti ter oslabi grožnje tekmecev na trgu.

Ustrezna postavitev cen izdelkov na trgu je danes ključna za konkurenčnost podjetij. Kupci imajo za nakup dobrin na globalnem trgu nešteto možnosti, in vsekakor je cena tista, ki predstavlja kakovost izdelka kot tudi informacije o izdelku, in nenazadnje vpliva na nakup izdelka. Raziskave na področju postavitve cene omogoča podjetjem, da so boljši od konkurenčnih podjetij. Podatki kažejo, da 9 od 10 novih izdelkov pri vstopu na tuj trg niso dovolj konkurenčni, iz česar sledi, da so analize o cenovni postavitvi ključne za uspeh podjetij.

Analiziranje postavitev cen je kompleksen proces. Različni segmenti trga lahko različno reagirajo na enako postavitev cen, ki vplivajo na strategije podjetij. Prav tako na postavitev cen vplivajo stroški ter dobiček podjetja. Med oddelki v podjetju pogosto prihaja do neskladij pri odločitvah glede strategije postavitve cen, saj vsak oddelek zagovarja poudarek na različnih strategijah kot so na primer: tržne cene, vstop na trge, maksimizacija dobička, diferenciacija proizvodov ali oblikovanje pravičnih cen.

SIS International je edino podjetje, ki nudi poglobljene raziskave, globalno pokritost ter strokovno znanje na tem področju. Naš pristop obsega več-stopenjsko raziskovanje preko katerega strankam pomagamo razumeti značilnosti trga, ki je nujno potrebno za izbiro ustreznih strategij pri postavitvi cen.

Naše storitve obsegajo:

 • Analize strukture stroškov
 • Analize fiksnih ter variabilnih stroškov
 • Analize prihodkov podjetja
 • Analize dobičkonosnosti podjetja
 • Analize prelomne točke
 • Analize postavitve cen tekmecev
 • Strategije postavitve cen na trgu
 • Uokvirjanje cen izdelkov (s strani potrošnikov)
 • Analize napovedi postavitve cen podjetij
 • Analize elastičnosti cen