Analize hitro rastočih trgov

Slovenia

Razumevanje globalnih trgov. Podjetje SIS International je lahko vaša konkurenčna prednost na rastočih trgih.

Hitro rastoči trgi predstavljajo približno 4 bilijoni potrošnikov, kar trenutno predstavlja 5 trilijonov dolarjev na trgu. Za večino rastočih trgov je značilno pospešeno večanje srednjega sloja prebivalstva ter spodbudne in ugodne razmere za vstop na trge. Za podjetja v t. i. BRIC državah kot tudi v državah z rastočimi trgi, kot so na primer Tajska, Turčija in Malezija, je tržno raziskovanje ter poznavanje tekmecev zelo pomembno.

Rastoči trgi so zelo raznoliki, za njih pa so pogosto značilni politična nestabilnost, tehnološki razkoraki, nenatančne informacije, nekonsistentnost informacij, ki izhajajo iz različnih virov, ter kulturne ovire znotraj posameznega trga. Prav zaradi teh raznolikosti morajo podjetja storiti več v smeri informiranja potrošnikov glede uporabe ter poznavanja izdelkov, ki jih ponujajo na trgu. Podjetja, ki prva prodrejo na določen trg, lahko precej hitro uspejo, vendar pa kaj kmalu za njimi pridejo številna podjetja, ki izdelujejo podobne izdelke in jih nemalokrat prodajajo po nižjih cenah.

Za podjetja je pomembno, da se zavedajo delovanje tekmecev na trgu hkrati pa morajo biti sposobna oceniti morebitne spremembe, ki jih znajo tekmeci udejanjiti v prihodnosti. Zavedanje o konkurenčnih podjetjih na trgu je izrednega pomena, saj le-to podjetjem omogoča, da znajo izkoristiti priložnosti ter so se sposobna prilagoditi razmeram na globalnem trgu.

Več kot dve desetletji izkušenj izvajanja raziskav na globalni ravni

Razumevanje hitro rastočih trgov zahteva strokovno znanje ter razumevanje potrošnikov, ne glede na njihovo starost. Podjetje SIS International je znano po izjemnem znanju na področju raziskav na hitro rastočih trgih, s katerimi se ukvarja vse od leta 1984 naprej. Nudimo podrobne tržne analize ter informacije o hitro rastočih trgov. Dodatne specializirane storitve na področju raziskovanja obsegajo: raziskave o ponarejenih, neresničnih informacijah, spremljanje trgov, raziskave na področju intelektualne lastnine ter analize tveganj na trgu.

Naš integriran pristop obsega metodologije, ki zagotavljajo precejšnjo mero fleksibilnosti ter ustvarjalnosti, ki sta potrebna za opravljanje raziskav hitro rastočih trgov. Raziskave izvajamo redno, pri raziskavah pa uporabljamo lokalne vire, da bi pritegnili potrošnike, ki prihajajo iz različnih kulturnih okolij. Naši raziskovalci na terenu so sposobni oceniti ali gre za pristne informacije, ko izvajamo raziskave na hitro rastočih trgih.

Naš pristop obsega: strateške analize, svetovanja podjetjem, kako se prilagoditi posameznemu trgu, analize sive trgovine, svetovanje o upravljanju odnosov s potrošniki, poznavanje različnih kultur in druga področja. SIS International podjetjem zagotavlja podrobno razumevanje in poznavanje trga, izkušnje ter pripravo strateških analiz, prilagojene globalnim trgom.

Kaj nas razlikuje od ostalih podjetij?

  • Več kot 25 let izkušenj na področju svetovanja številnim svetovno uglednim podjetjem pri širitvi na tuje trge
  • Integriran raziskovalni več-stopenjski pristop, ki pomaga podjetjem razumeti delovanje trgov
  • Nudimo svetovanje ter raziskave po meri
  • Prisotnost tako na domačem trgu kot tudi na številnih tujih trgih
  • Osredotočanje na strateške analize ter razumevanje rezultatov