Razvoj novega produkta

Packaging Market Research

Raziskave usmerjene v razvoj novega produkta

Dejstvo je, da skoraj vsak od desetih poizkusov lansiranja novih produktov na trg ne uspe. Neuspeh lahko dramatično vpliva na finančno stanje podjetja ter položaj podjetja v primerjavi s tekmeci. Razlogi za to so:

  • Slabo usmerjena strategija
  • Slabo zastavljena strategija
  • Slabo poznavanje in razumevanje trga
  • Neprimerna zastavitev cen
  • Slaba strategija ozaveščenosti potrošnikov ter neučinkovito oglaševanje
  • Nizka stopnja zaupanja v izdelek
  • Nerealistična pričakovanja ter slabi rezultati
  • Nizka stopnja povpraševanje po izdelku
  • Neprivlačna ponudba izdelka na trgu (npr. po izgledu).

Naš edinstven pristop

Vsakodnevno nakupovanje temelji na zadovoljevanju različnih želje in motivacij. Le izdelki, ki zadovoljujejo te motivacije ter potrošnikom nudijo dodano vrednost se uspešno prodajajo. Pri SIS International se osredotočamo na zadovoljevanje prav tistih potreb potrošnikov, ki so ključni pri odločitvi v nakup določenega izdelka. Naš proces obsega ocenitev delovanja, značilnosti ter dodane vrednosti izdelkov, po katerih povprašujejo kupci, kot tudi analizo tega, kaj od izdelka pričakujemo.

Ker živimo v hitro spreminjajočem se svetu z naglimi spremembami na globalnem, regionalnih in lokalnih trgih, pri SIS International stremimo k integriranem pristopu, ki obsega številne elemente raziskovalnega procesa, značilne le za SIS International. Naše delo temelji na dialogu s strankami, saj lahko le tako dosežemo ustrezne strateške usmeritve ter sodelujemo s podjetji ter razvojno ekipo.