Analiza zvestobe kupcev

Product Concept Testing

Zvesti kupci = uspešno podjetje

Ohranjanje zvestih kupcev, je izrednega pomena za dobičkonosnost podjetij, cesar se pri SIS International se posebej zavedamo.

 • Širši krog zvestih kupcev
 • Večje zadovoljstvo kupcev
 • Poseganje po istih izdelkih
 • Manj potrošnikov, ki se naveličajo določenega proizvoda
 • Dobri odnosi s kupci prinašajo večji dobiček
 • Osredotočanje na bolj poznano blagovno znamko podjetju prinaša več dobička
 • Konkurenčne prednosti podjetij

Ohranjanje zvestih kupcev v konkurenčnih pogojih je za podjetja vse prej kot lahko. Podjetja se morajo zavedati vrednot potrošnikov, te vrednote pa morajo znati povezati s izdelki, ki jih ponujajo potrošnikom. Podjetjem največ dobička prinašajo prav zvesti kupci, zato morajo le-tem nuditi, kar si želijo, in ravnati v skladu z njihovimi potrebami in vrednotami.

S pomočjo znanja ter izkoriščanja globalnih virov pomagamo podjetjem razumeti, kakšne so koristi na eni strani ter stroški na drugi strani, ter katere ukrepe je treba izvajati, da bi pridobili se več zvestih kupcev.

Vrednote potrošnikov

Kupci najpogosteje kupujejo izdelke, ki zadovoljijo njihove trenutne potrebe. Kupci tako pri nakupovanju navadno najprej ocenijo ali so koristi določenega izdelka v skladu s ceno izdelka ter kakšna so tveganja pri nakupu določenega izdelka.

Pri raziskavah o potrošnikovih potrebah, se najprej osredotočamo na to, kaj kupci pričakujejo od določenega izdelka. Rezultati so vse prepogosto podcenjeni, naši raziskovalci pa so sposobni odkriti se tako skrite želje ter pričakovanja kupcev. Pri naših analizah se osredotočamo tudi na vedenje potrošnikov pri odločanju o nakupu določenega izdelka, kar pomaga našim strankam razumeti katere vrednote so za potrošnike bolj pomembne.

Analize vrednot potrošnikov

Poznavanje vrednot, ki so za potrošnike najpomembnejše, nam omogoča razumeti kupčevo vedenje pri odločanju o nakupu določenega izdelka. Ker živimo v času, ko prihaja do sunkovitih sprememb na globalnih, regionalnih in lokalnih trgih, je celostni pristop k analiziranju ter spremljanju zadovoljstva potrošnikov nedvomno prava izbira. Nedvomno smo edino podjetje na tem področju, ki ima ustrezno strokovno znanje, dostop do globalnih virov ter možnost poglobljenega analiziranja, ko govorimo o potrošnikih na posameznih trgih.

Z vidika poslovanja, tovrstne analize podjetjem zagotavljajo:

 • Poglobljeno analizo položaja podjetij na trgu
 • Prepoznavanje groženj na trgu
 • Boljši položaj na trgu v primerjavi s tekmeci
 • Identificiranje prednosti in slabosti tekmecev
 • Izkoriščanje prednosti podjetja
 • Neposredno nacrtovanje delovanje podjetja