Primeri najboljših praks

sis-global-international-market-research-veille stratégique

Vpliv najboljših praks na večjo produktivnost ter konkurenčne prednosti

Poznavanje proizvodnega procesa ter prodajnih strategij tekmecev na trgu lahko izredno poveča produktivnost ter uspešnost podjetja. Tega se je še posebej potrebno zavedati v konkurenčnem mednarodnem okolju. Analize najboljših praks pomagajo podjetjem:

  • Pri reorganizaciji osebja, da bi zadostili potrebe kupcev
  • Izboljšati odnos s potrošniki
  • Izboljšati proces pridobivanja novih kupcev
  • Izboljšati komunikacijo znotraj podjetja
  • Zadostiti neizpolnjenim željam in potrebam potrošnikov
  • Pri razvoju proizvodnje ter R&D programov

Pri SIS International smo na podlagi 25-letnih izkušenj razvili stabilne temelje za izvajanje tovrstnih analiz. Naš pristop obsega številne stopnje znanj, naše analize pa nudijo podroben vpogled v globalne standarde, kar podjetjem pomaga razumeti, kako lahko bolje tekmujejo z določenimi tekmeci, ter kaj natanko je potrebno za to storiti.

V čem se razlikujemo?

  • Povezovanje analiz najboljših praks z znanjem o tekmečevem delovanju
  • Nudimo uporabne rezultate analiz
  • Prisotnost tako na domačem trgu kot tudi na številnih tujih trgih
  • Specifične izkušnje na tem področju (tehnologija, potrošniki, B2B, zdravstvo …)