Razvoj blagovne znamke

branding market research - valeur de la marque

Kako biti uspešen v primerjavi s konkurenčnimi podjetji

Ker je današnje okolje za podjetja zelo konkurenčno, morajo podjetja hitro začeti razmišljati o razvoju svoje blagovne znamke posvečati dovolj pozornosti, da bi prehiteli konkurenčna podjetja. Analize razvoja blagovnih znamk tako služijo kot pomoč podjetjem, da razvijejo uspešno in trgu privlačno blagovno znamko, hkrati pa podjetjem pomagajo pri usmeritvi blagovne znamke v pravo smer ter nasloviti ustrezno ciljno populacijo.

Naš pristop do tovrstnih analiz je edinstven, saj model za analiziranje razvoja blagovne znamke sestavljajo naslednji elementi:

 • Analiza lastnosti in identitete blagovne znamke
 • Podrobna analiza okolja v katerem se blagovna znamka nahaja
 • Analiza že obstoječih in novih potrošnikov na trgu
 • Kvantitativne analize razvoja nove blagovne znamke
 • Analiza zvestobe kupcev
 • Analiza učinkovitosti oglaševanja blagovne znamke
 • Identifikacije in odpravljanje ovir pri razvoju blagovne znamke
 • Identificiranje potrošnikovih potreb in zelja
 • Analiza dejavnikov, ki vplivajo na nakup
 • Analiza strategije za razvoj blagovne znamke
 • Svetovanje na področju razvoja blagovne znamke
 • Implementacija rezultatov analize v aktualno tržno okolje

Naše podjetje se lahko pohvali z večletnimi izkušnjami, na področju razvoja blagovnih znamk. Naš model obsega številne elemente analize, med katere spadajo: priložnosti na trgu, ustvarjanje blagovne znamke, ki bo konkurenčna, razvoj blagovne znamke tako na globalni kot tudi na regionalni ravni, postavitev cene izdelka ter pridobivanje zvestih kupcev.

V čem se razlikujemo?

 • Storitve na področju razvoja blagovne znamke
 • Svetovno priznani strokovnjaki na področju razvoja blagovnih znamk
 • 25 let izkušenj na področju razvoja blagovnih znamk za podjetja kot tudi potrošne izdelke
 • Prisotnost tako na domačem trgu kot tudi na številnih tujih trgih
 • Edinstven pristop, ki obsega aktivno strateško raziskovanje