Analiza konkurence na trgu

sis-brand-workshop-positionnement de la marque

Naše načelo temelji na tem, da je za podjetja nujno potrebno, da proces analiziranja konkurence razumejo, ter ga inkorprirajo v lastne strategije, saj bodo podjetja le tako lahko uspešnejša od tekmecev. Pohvalimo se lahko z odlično ekipo raziskovalcev, ki so sposobni analizirati se tako zahtevne trge in tako našim strankam pomagati pri uspešnejšem delovanju.

Naš pristop pomaga podjetjem pri:

  • Identificiranju kritičnih problemov
  • Analiziranju strategij podjetij, možnih scenarijev ter poročanja
  • Razumevanju delovanja najboljših podjetij v določeni panogi
  • Izbiranju najprimernejših virov informacij
  • Učinkovitejšem zbiranju informacij (primarno raziskovanje)
  • Razvoju novih informacijskih kanalov
  • Pridobivanju izkušenj
  • Implementaciji ter formaciji pridobljenega znanja