Komunikacije s potrošniki ter oglaševanje

Online bulletin and Discussion boards market research methodology

Kako povečati učinkovitost oglaševanja?

Pri raziskavah na področju oglaševanje ter komuniciranja podjetij s potrošniki gre predvsem za analizo sporočil, s katerimi podjetja naslavljajo potrošnike oziroma interesne skupine. Tovrstne analize obsegajo tako raziskave s katerimi ugotavljamo uspešnost oglaševanja oziroma v kasni meri oglaševanje vpliva na nakup določenega izdelka, kot tudi raziskave s katerimi testiramo privlačnost sloganov oglaševanja ter ostalega oglaševalskega gradiva.

Pri ugotavljanju kako učinkovito je oglaševanje posameznega podjetja, gre predvsem za testiranje ter vzorcev oglaševalskih kampanj ter merjenje učinkovitosti le-teh preden so v celoti objavljeni za javnost. Podjetja se pogosto poslužujejo tehnike testiranja vzorcev oglaševanj, prav z namenom maksimizacije učinkovitosti oglaševanja, saj se le tako lahko izognejo neprimernemu oglaševanju. Potrošnikom neprivlačno in neprimerno oglaševanje izdelkov lahko nedvomno negativno vpliva na prodajo določenega izdelka. Rezultati testiranja vzorcev tako omogočajo podjetjem, da prilagodijo in optimizirajo svoje promocijske aktivnosti, ki so zelo pomemben del marketinškega procesa.

Naše storitve obsegajo:

  • Spletno oglaševanje
  • Nekonvencionalne promocijske aktivnosti (npr. T. i. guerilla, viral)
  • TV oglaševanje
  • Radijsko oglaševanje
  • Oglaševanje v tiskanih edicijah
  • Zunanje oglaševanje

Naš pristop k učinkovitejšem oglaševanju

V primerih ko želijo podjetja izboljšati svoje oglaševanje, naši strokovnjaki za razvoj blagovnih znamke ter tržno komuniciranje najprej ocenijo strateške cilje stranke ter preučijo podrobnosti projekta. Med najpomembnejšimi elementi učinkovitega oglaševanja je seveda določitev ustrezne ciljne populacije, saj lahko v primeru določitve neustrezne ciljne populacije pride do neustreznih ali napačnih rezultatov.

Podjetja pogosto povabimo k sodelovanju pri določanju ciljne populacije, saj lahko le tako zagotovimo dobre rezultate. Izkušeni raziskovalci ter strokovnjaki na področju blagovnih znamk so prisotni v vsaki fazi projekta.

Naš pristop obsega 10-dimenzionalen model, ki ga sestavljajo številne metodologije, kot so na primer fokusne skupine, poglobljeni intervjuji, spletne raziskovalne metode ter testi asociacij oziroma t. i. Implicit Association Tests (IATs). Ena izmed metodologij je tudi nevromarketing – testiranje s katerim proučujemo odzivnost posameznikov na oglaševanje. Naš pristop tako omogoča razumevanje procesa potrošnikovega ponotranjenja oglaševanja v vsakodnevnem življenju.