Združitve in prevzemi

What is market intelligence

Odločitve o združitvah in prevzemih podjetja

Dandanes se podjetja velikokrat znajdejo na točki, ko se odločajo o tem, ali je združitev oziroma prevzem podjetja najboljša možnost za nadaljnjo uspešno delovanje podjetja. Da bi podjetjem pomagali pri odločitvi, se pri SIS International poslužujemo edinstvenega pristopa, ki obsega več stopenj raziskovanja, da bi podjetju ponudili ustrezne informacije, ki zadevajo združitve in prevzeme na trgu. Podjetjem nudimo tudi informacije o napovedih ponudbe in povpraševanja na trgu, kar jim dodatno pomaga pri nadaljnjih odločitvah.

Naš pristop

SIS je bil ustanovljen leta 1984 kot strateško usmerjeno podjetje. Ustvarili smo izjemno trdne temelje za izvajanje B2B raziskav in tako razvili ne le dostop do informacijskih virov, temveč tudi izboljšali naše metode za pridobivanje učinkovitih rezultatov raziskav. Ta zmožnost nas postavlja v ospredje in nas loči od ostalih podobnih podjetij. Hkrati to pomeni večji dostop do potencialnih strank oziroma do podjetij, ki razmišljajo o združitvah ali prevzemih.

Kaj nas razlikuje od ostalih podjetij?

  • Več kot 25 let na področju tržnega raziskovanja
  • Ugledni strokovnjaki na tem področju
  • Integriran raziskovalni več-stopenjski pristop, ki je ključno za
  • razumevanje delovanja trgov
  • Prisotnost tako na domačem trgu kot tudi na številnih tujih trgih
  • Učinkovita tržna strategija delovanja
  • Osredotočanje na strateške analize ter razumevanje rezultatov