Proučevanje etničnih značilnosti posameznega trga

Against All Odds – The Emergence Of Generation Y

V današnjem svetu globalne ekonomije za katero so značilni velike selitve delovne sile, je za uspeh podjetij ključno, da zadovoljijo interesne skupine na trgu. Pri SIS International podjetjem nudimo temeljite raziskave, ki podjetjem omogočajo vzpostaviti vez z različnimi interesnimi skupinami.

Nujnost proučevanja etničnih značilnosti posameznega trga – globalni vidik

Demografske značilnosti populacije Združenih držav se izjemno hitro spreminjajo. Kupna moč Latino-Američanov v ZDA je leta 2012 presegla 1,2 trilijona USD, kupna moč Afro-Američanov v ZDA je dosegla 1,1 trilijona USD, kupna moč v ZDA živečih Azijcev pa je znašala 670 bilijonov USD, kar predstavlja 45.9 % rast.

Velike migracije iz Bližnjega vzhoda, Azije ter afriških držav v Evropo, so povzročile, da so številna podjetja ter vlade zabele večjo pozornost namenjati rastoči migrantski populaciji. V hitro rastoče zalivske države na Bližnjem Vzhodu migrirajo predvsem prebivalci Filipinov, Indije, Pakistana ter nekaterih afriških in evropskih držav. Imigranti Afrike, Kitajske ter Indije se selijo predvsem v rudninsko bogate države z upanjem po boljšem življenju ter priložnostih za delo.

Naš pristop

Podjetjem nudimo vrsto storitev na področju raziskav etničnih značilnosti trga. Naša raziskovalna ekipa skuša za vsak projekt posebej razviti najprimernejše rešitve. Do ustreznih rezultatov skušamo priti preko analiz naslednjih tematik: asimilacija, vedenje in mnenje potrošnikov, navade komuniciranja, sirjenje idej znotraj določene skupnosti, vloga družbenih dinamik, osebne izkušnje, empirično znanje in odločanje pri sprejemanju odločitev, vloga mnenjskih voditeljev, čustvena navezanost potrošnikov na izdelek, zvestoba kupcev ter druge relevantne tematike, ki so pomembne za raziskovalne potrebe posameznega podjetja.