Strateško načrtovanje delovanja podjetij

dreamstime_2438645

Poglobljeno ter enotno znanje prinaša boljše poslovanje podjetij

SIS dopolnjuje strategije podjetij s zapolnjevanjem morebitnih praznin ter poenotenjem strankinih že obstoječih znanj, da bi izboljšali delovanje podjetja. Na tem področju nudimo naslednje:

 • Izvajanje stranki prilagojene raziskave
 • Strateški razvoj znanj
 • Globalno strateško selektivno zunanje izvajanje ter pridobivanje poslovnih partnerjev

Strateško načrtovanje in ocenjevanje delovanja podjetij

Naše delovanje temelji na ustreznem analiziranju podatkov, ki pomagajo podjetjem pri odločanju ter razumevanju strateškega delovanja podjetja. Do danes smo tako na tem področju izvedli številne projekte v več kot 50 različnih panogah.

Strateško načrtovanje podjetja SIS International vodi ustanoviteljica podjetja, Ruth Stanat, ki je hkrati tudi uspešna voditeljica strateškega upravljanja ter avtorica treh knjig. Ga. Stanat je izjemno uspešna, saj je sposobna prenesti številne osebne izkušnje iz preteklosti, ko je bila na položaju podpredsednice pri Strateškem načrtovanju Fortune 100 najuspešnejših podjetij, na trenutno poslovanje. SIS International poudarja sodelovanje z različnimi poslovnimi partnerji, kar nam omogoča dotok znanja ter informacij z več smeri. Preko sodelovanja s strankami smo sposobni dosegati cilje, ki so pomembni za celotno organizacijo. S številnimi strokovnjaki ter usposobljenimi sodelavci pri SIS International stremimo k zbiranju informacij kot tudi k naslavljanju naslednjih tematik:

 • Razvoj novega izdelka
 • Razvoj trga
 • Pospeševanje prodaje ter povpraševanja
 • Poznavanje delovanje konkurenčnih podjetij
 • Združitve in prevzemi
 • Strategija postavitve cene
 • Stroški, tveganja ter analiza povračila investicij podjetja
 • Strateško upravljanje z viri
 • Poznavanje potrošnikov
 • Poslovno znanje ( vpogled v delovanje podjetja)
 • Upravljanje sprememb
 • Analiziranje strategij podjetij
 • Upravljanje s talenti in ključnimi posamezniki

Upravljanje ter razvoj mreže znanja

Pri SIS International verjamemo, da sta hitro širjenje znanja ter komunikacij pomembna elementa konkurenčnosti – načelo, ki ga zagovarjajo svetovno najbolj konkurenčna podjetja. V ta namen smo pri SIS razvili mrežo poslovnih partnerjev, in sicer z namenom:

 • Deliti uporabne informacije
 • Spremeniti neuporabne informacije v uporabne
 • Ustvariti dostop do informacijskih mrež, ki jih podpirajo strokovnjaki
 • Nuditi bolj konkurenčne informacije, kar je v današnjem poslovnem okolju se kako pomembno

Globalno strateško selektivno zunanje izvajanje ter pridobivanje poslovnih partnerjev

Tržno raziskovanje kot tudi poslovno znanje na globalni zahtevata vsakodnevno komuniciranje s podjetji, strokovnjaki ter talentiranimi posamezniki, ki v določeni meri pripomorejo k verigi dodane vrednosti. SIS International se lahko pohvali s sodelovanjem s številnimi poslovnimi partnerji, ki prihajajo z več kot 120 držav sveta. SIS nudi izjemen načrt v povezavi z naslednjimi elementi:

 • Strateška vlaganja v storitve, ki temeljijo na znanju
 • Prevzemi podjetij na hitro rastočih trgih
 • Iskanje partnerjev za vstop na tuje trge
 • Iskanje talentiranih virov na hitro rastočih trgih.