Poslovne strategije podjetij

mergers-acquisitions

Od leta 1984 pa do danes

Ker se zavedamo, da je ustrezna strategija poslovanja za podjetja zelo pomembna, pri SIS International že vse od našega začetka zagovarjamo ustvarjanje natančnih ter relevantnih poročil, ki podjetjem pomagajo pri oblikovanju strategij poslovnega delovanje. Osredotočamo se na poglobljene analize, ki so konsistentne ter skladne z našim izjemnim ugledom ter strateškim znanjem.

Naše izkušnje

Del našega raziskovalnega pristopa je zbiranje podatkov, ki omogoča popolno poznavanje in razumevanje značilnosti trga, razvili pa smo tudi ogrodje za analiziranje večjega števila podatkov – tako kvalitativnih kot kvantitativnih. Prav to nam omogoča, preoblikovanje podatkov na različne načine, med katere spada tudi t. i. “dissection” oziroma “cross-tabulation”. Prek omenjenih metod smo sposobni maksimizirati rezultate raziskav na lokalni ter globalni ravni. Naši raziskovalci tako lažje identificirajo ciljne tržne skupine ter njihove potrebe, lažje opazijo potencialne grožnje na trgu, analizirajo ustreznost postavitve cen na trgu ter so sposobni oceniti odnose podjetij s kupci.

S pomočjo analiz ter poročil strankam omogočamo, da nemudoma začnejo z implementacijo pridobljenih ugotovitev ter tako izboljšajo delovanje podjetja. Podjetjem tako pomagamo pri razumevanju kompleksnega delovanja tržnih sil, ki vplivajo na delovanje podjetij. Preko analiz jim pomagamo razumeti poteze konkurenčnih podjetij na trgu v prihodnosti ter razviti obrambno strategijo, ki bo podjetjem pomagala pri soočenju s tekmeci. Nenazadnje stranke preko teh analiz pridobijo tudi znanje o tem, kakšne so priložnosti na trgu in kako jih izkoristiti, kakšne so značilnosti trga ter kako izboljšati ter razviti lastne konkurenčne prednosti.