Vpliv mnenjskih voditeljev na vedenje potrošnikov

SIS Voice of the Customer Research

Dostop do mnenjskih voditeljev

Dandanes smo obkroženi z informacijami ne glede na to, kje se nahajamo. Vendar pa so prav usposobljeni ter vplivni posamezniki, ki vplivajo na širšo populacijo ter potrošnike tisti, ki so sposobni informacije prevesti v besede.

V svetu potrošništva imajo lahko t. i. mnenjski voditelji zelo pomembno vlogo pri določanju trendov, in sicer preko vplivanja na želje potrošnikov, nakup ter izbiro določenega izdelka, vrednotenje izdelkov ter nenazadnje dejansko vedenje potrošnikov. Mnenjski voditelji imajo določen vpliv tudi na t. i. blogerje, kritike kot tudi znane osebnosti ter interesne skupine.

Mnenjski voditelji nam omogočajo razumeti kompleksno naravo tržnih sil ter priložnosti in tveganj na trgu ter tako nedvomno vplivajo na odločevalske procese nekaterih drugih akterjev na trgu. Pri analiziranju in ugotavljanju, kako močno mnenjski voditelji vplivajo na ostale akterje, se poslužujemo analiz ter opazovanj obsega in pogostosti vpliva mnenjskih voditeljev na ostale akterje kot tudi kredibilnost virov informacij.

Dostop do mnenjskih voditeljev na globalni ravni

Kulturne raznolikosti nedvomno vplivajo na pristop k raziskovanju. Ker na globalni ravni posamezniki zaupajo različnim oblikam znanja, se je temu potrebno prilagoditi. V nekaterih državah je tako bolj cenijo empirično znanje, medtem ko v drugih državah večjo kredibilnost pripisujejo znanju posameznikov oziroma t. i. mnenjskih voditeljev.

Naš pristop obsega znanje različnih mnenjskih voditeljev. Ker se srečujemo z različnimi komunikacijskimi navadami, raziskave na globalni ravni zahtevajo izkušene raziskovalce na področju medkulturne komunikacije, čemur naše podjetje se posebej namenja veliko pozornosti.

Kaj nas razlikuje od ostalih podjetij?

  • Slovimo po visoko kvalitetnih analizah vodilnih mnenjskih oblikovalcev ter B2B raziskavah
  • Prisotnost tako na domačem trgu kot tudi na številnih tujih trgih
  • Integriran raziskovalni več-stopenjski pristop, ki omogoča popolno razumevanje tržnega okolja
  • Nudimo svetovanje ter raziskave po meri
  • Več kot 25 let izkušenj na področju tržnega raziskovanja
  • Osredotočanje na strateške analize ter razumevanje rezultatov