Testiranje novih konceptov

sis-new-product-development-research

Načrtovanje razvoja novega proizvoda oziroma izboljšave že obstoječih izdelkov je v kompleksnem tržnem okolju lahko tvegan proces. Tveganja, ki bi ta proces lahko ogrozila, zmanjšamo z anketiranjem ustreznih ciljnih skupin.

Naš pristop

Naš pristop zagotavlja podrobne analize preko integriranih raziskovalnih metod, ki se jih poslužujemo. Te metode testiranja nam omogočajo razumeti na podlagi česa se potrošniki odločajo za nakup posameznega izdelka, kakšni so njihovi motivi, ter kakšna so njihova pričakovanja pri nakupu izdelka. Preko naših analiz podjetjem zagotavljamo razumevanje širšega tržnega konteksta, kar nam omogoča razumevanje tržnih sil, delovanja tekmecev, regulacije trga, funkcionalnosti, priložnosti ter groženj, strateških sporazumov ter cenovne dinamike. Naše rešitve tako nudijo podrobne informacije ter navodila, preko katerih lahko podjetja lažje prenesejo izsledke raziskav, ki so zaupne narave, na dejansko delovanje podjetja.

Študija primera

Azijski proizvajalec X je želel na ameriški trg lansirati novo elektronsko napravo Y, hkrati pa je želel zadostiti potrebam kupcev, za obdobje naslednjih 5 let. Naša raziskovalna ekipa je v ta namen s pomočjo integriranih kvalitativnih metod testirala ustrezno ciljno populacijo. Rezultati raziskave so nam pomagali pri pridobitvi informacij o tem, kakšne so trenutne potrebe potrošnikov na ameriškem trgu ter kakšen je odnos potrošnikov do novega izdelka Y. Proizvajalec X je izsledke raziskave uspešno uporabil pri nadaljnjih izboljšavah svojega produkta, kar je bistveno vplivalo na uspešen prodor izdelka na trg.