Prepoznavnost blagovne znamke

qualitative-quantitative-research-solutions

Razumeti, kako uspešna je določena blagovna znamka

Na prepoznavnost blagovne znamke vplivajo tako potrošniki kot tudi interesne skupine, in sicer preko poseganja po točno določeni blagovni. Blagovne znamke seveda ne smemo enačiti z izdelkom samim. Blagovnih znamk za razliko od izdelkov ne morejo biti posnemane, za njih je značilno, da vplivajo na dolgoročen odnos s potrošniki, so dojemane kot manj funkcionalne ter ne morejo kar tako izginiti s trga. Prepoznavnost blagovnih znamk je vsekakor merilo, za to kako popularna in prepoznavna je določena blagovna znamka na trgu. Le-to se kaze na primerih, ko potrošniki po določeni blagovni znamk posegajo vedno znova in znova.

Prepoznavnost blagovne znamke na uspeh podjetja vpliva na različne načine:

 • Višje marže
 • Večji dobički
 • Večja prepoznavnost podjetja
 • Diferenciacija izdelkov (na standardiziranih trgih)
 • Sposobnost podjetja, da poveča ponudbo izdelkov
 • Zmanjšana cenovna občutljivost
 • Več zvestih kupcev
 • Boljši položaj podjetja na trgu

Naš pristop

SIS International podjetjem ponuja 3 vrste pristopov k večji prepoznavnosti blagovne znamke:

Prepoznavnost blagovne znamke vs. izdelek – gre za kvantitativno merjenje razlike v cenah med izdelki, da bi izračunali prepoznavnost blagovne znamke.

Prepoznavnost blagovne znamke vs. potrošniki – Merjenje prepoznavnosti blagovne znamke preko poznavanja in identificiranja blagovne znamke, navezanosti potrošnikov na blagovno znamo, prepoznavnosti imena blagovne znamke, pozitivnih asociacij, ki jih imajo potrošniki, ko pomislijo na določeno blagovno znamko, preko zvestobe blagovni znamki ter preferiranju blagovne znamke kljub zavedanju o tveganjih ter kvaliteti le-te.

Opazovanje prepoznavnosti blagovne znamke – gre za opazovanje prepoznavnosti blagovne znamke skozi čas, da bi lahko ocenili prednosti in slabosti le-te.

V čem se razlikujemo?

 • Storitve na področju razvoja blagovne znamke
 • Svetovno priznani strokovnjaki na področju razvoja blagovnih znamk
 • 25 let izkušenj na področju razvoja blagovnih znamk za podjetja kot tudi potrošne izdelke
 • Prisotnost tako na domačem trgu kot tudi na številnih tujih trgih
 • Edinstven pristop, ki obsega aktivno strateško raziskovanje