Postavitev blaga ter analize nakupovalnih navad

SIS analysis

Analize nakupovalnih navad potrošnikov nam omogočajo podroben vpogled v to, kako se potrošniki obnašajo pri vsakodnevnem nakupovanju, in sicer preko terenskega anketiranja mimoidočih na ulicah ali ob izhodih iz trgovin, preko analiz etnografskih značilnosti ter ostalih metod. Poznavanje potrošnikov podjetjem pomaga pri izgradnji ter razvoju učinkovitih strategij na trgu.

Omenjene raziskave obsegajo:

 • Najboljše prakse na danem področju
 • Analize vedenja potrošnikov pri nakupovanju
 • Analize potrošnikovih potreb in zelja
 • Način komuniciranja s potrošniki
 • Analize konkurenčnosti podjetja
 • Analize potrošnikovih izkušenj
 • Zadovoljstvo potrošnikov s ponujenimi storitvami
 • Ustrezna razporeditev oddelkov v trgovini
 • Oglaševanje
 • Analize motivov ter percepcij potrošnikov o izdelkih
 • Postavitev cene
 • Analiza ustreznosti izdelkov
 • Učinkovitost promocijskih aktivnosti
 • Nakupovalne navade
 • Regionalne razlike

Ugotavljanje uspešnosti prodaje

Analize interesnih skupin in njihovih nakupovalnih navad podjetjem omogočajo, da uspejo preko opazovanja posameznikov bolje zadostiti potrebam potrošnikov. Pri ugotavljanju, ali je bilo podjetje uspešno pri prodaji določenega izdelka, je moramo pod drobnogled vzeti proces prodaje v trgovinah.

K analiziranju interesnih skupin pristopamo z zbiranjem informacij o ključnih tržnih elementih, kar nam pomaga pri podrobnem razumevanju celotnega trga. Na ta način omogočamo našim raziskovalcem fleksibilno pretvarjanje ter interpretiranje rezultatov analiz in ustvarjanje poročil z dodano vrednostjo.

Študije analiz interesnih skupin lahko obsegajo analize nakupovalnih navad na najnižji ravni. Podjetja tako lahko ugotovijo kako lokacija posamezne trgovine vpliva na prodajo določenih izdelkov, na učinkovitost promocijskih strategij kot tudi promocijskih strategij tekmecev. Takšne analize podjetjem omogočajo razumevanje delovanja trgovcev, zadovoljstvo trgovcev ter možnosti za nove priložnosti.

Vsekakor nam naše pretekle izkušnje ter dolgoletni vodilni položaj na področju tržnega raziskovanja omogočajo sodelovanje z različnimi segmenti populacije ter razumevanje le-teh.