Merjenje in napovedovanje prodaje ter povpraševanja (tržni potencial)

Market Segmentation

Strategije, prilagojene za napovedovanje povpraševanja in ponudbe na trgu

Analiza sprememb na trgu

Merjenje in napovedovanje povpraševanja ter ponudbe na trgu pomagajo strankam pri ustrezni prilagoditvi njihovih strategij, lansiranju novega proizvoda na tuje trge, alokaciji proizvodnih virov ter pri upravljanju z zalogami in dobičkom podjetja.

SIS International je edino podjetje, ki ima dostop do izjemnih virov na globalni ravni kot tudi zmožnosti ter strokovno znanje, s katerimi lahko zagotovi natančne analize značilnosti trgov. Pri SIS International se poslužujemo številnih metod, ki nam pomagajo pri napovedovanju in merjenju prodaje.

Pri procesu napovedovanja prodaje na zrelih trgih uporabljamo različna statistična orodja, analiziramo statistične podatke, poslužujemo se primarnih ter sekundarnih analiz trgov ter drugih podobnih analiz. Poslužujemo pa se tudi številnih naprednih statističnih orodij, med katere spada t. i. simulacija Monte Carlo.

SIS International se lahko pohvali z izkušnjami pri merjenju in napovedovanju prodaj na hitro rastočih trgih. Ker so objavljene napovedi hitro rastočih trgov ponavadi zastarele, naši raziskovalci pridobivajo podatke preko različnih virov na globalni ravni. Pri napovedovanju tržnega deleža podjetja ter t. i. Customer Share of Pocket naši raziskovalci uporabljajo različne procese zbiranja podatkov za namene proučevanja trgov.