Predstavitev podjetij na sejmih in raznih drugih dogodkih

SIS International Research Clients

Informacije pridobljene na dogodkih ter predstavitvah novih izdelkov na trgu so zelo cenjenje

Analize predstavitev podjetij na sejmih in raznih drugih dogodkih nedvomno pomagajo podjetjem pri sledenju trendom na trgu, pri ugotavljanju percepcije interesnih skupin kot tudi pri poznavanju tekmecev. SIS International pomaga podjetjem pri zbiranju in analiziranju informacij, ki podjetjem pomagajo pri odločanju o delovanju podjetja. Preko raziskav, ki jih opravljamo tako na domačem trgu kot tudi na tujih trgih, podjetjem pomagamo pri razumevanju delovanja posameznega trga. Analize vključujejo proučevanje naslednjih elementov:

  • Nove tehnologije
  • Lansiranje novih izdelkov na trg
  • Izboljšanje dobavne verige
  • Prihodnji trendi ter priložnosti na trgu
  • Mnenja interesnih skupin, mnenjskih voditeljev ter udeležencev v raziskavah
  • Poznavanje izdelkov in storitev, ki ji ponujajo konkurenčna podjetja
  • Konkurenčnost cen na trgu
  • Identifikacija tako obstoječih podjetij na trgu kot tudi podjetij, ki šele vstopajo na trg
  • Povpraševanje in ponudba