B2B raziskave

sis-languages

Raziskave B2B v praksi

Podjetje SIS International je znano po izjemni uspešnosti na področju tržnih raziskav za B2B, ki izhajajo iz pristopa temelječega na ustaljenih strategijah ter poslovnem znanju. SIS International je danes eno izmed vodilnih podjetij, ki na področju tržnega raziskovanja opravlja raziskave za številna prestižna podjetja, tako v ZDA kot tudi drugod po svetu. Na seznamu podjetij s katerimi poslujemo so nedvomno tudi imena številnih podjetij, ki se nahajajo med 500 največjimi podjetij na svetu glede na lestvico Global 500 ter med 25 podjetji na svetu po Fortunovi lestvici (Fortune 25).

Naše delovanje

Stranke

Celostne analize globalnih trgov, identifikacija ciljnih potrošnikov ter razvojnih storitev, analize hitro-rastočih trgov, raziskave za mednarodno razvojno poslovanje.

Razvoj trga

Analize ter strategije vstopanja na tuje trge, analize priložnosti na trgu, analiziranje in spremljanje trga, analize in sodelovanje z mnenjskimi voditelji, ocenjevanje potencialnega izvoza na tuje trge.

Tekmeci

Konkurenčnost podjetij / poznavanje tekmecev, analize najboljših praks.

Razlogi za naš uspeh

  • Pristop k rekrutiranju in dostop do informacij
  • Delovanje podjetja, ki temelji na 25-letnih izkušnjah na področju tržnega raziskovanja
  • Strateške analize informacij
  • Prisotnost tako na domačem trgu kot tudi na številnih tujih trgih
  • Edinstven večstopenjski pristop k analiziranju trga
Dobavitelji
Distributerji
Mnenjski voditelji znotraj posamezne panoge
Organizacije, povezane s trgovino ter industrijo
Prodajno osebje

Proizvajalci
Tekmeci
Vladni uradniki
Vodilni kadri v podjetju Zdravniki

Avtomobilska industrija
Elektronika
Elektrotehnika
Embalaža
Energija
Farmacija
Finance
Gospodarstvo
Gradbeništvo
Kemična industrija
Kmetijstvo
Komunikacije/mediji
Kovinska industrija

Lesna industrija
Metalurgija
Modna industrija
Naftna industrija
Nepremičnine
Okolje
Pisarniški material
Potrošne dobrine
Prehrana
Proizvodnja
Računalništvo
Rudarstvo
Storitvene dejavnosti

Tehnologija
Telekomunikacije
Tekstilna industrija
Težka industrija
Tiskanje
Transport/Dostava na dom
Trgovina na debelo
Trgovina na drobno
Turizem
Vesolje
Zdravstvo
Zavarovalništvo