Tehnologija in trzne raziskave

SIS Healthcare Market Research

Vpliv tehnologije na konkurenco prednost podjetij

Menedžerji ter poslovneži podjetij, ki se ukvarjajo s tehnološkim razvojem, se dandanes soočajo s pomembnimi izzivi. Determimante, ki so čedalje bolj pomembne pri odločanju o strategijah so družbeni mediji, razmerje med potrošniki in ponudniki ter optimizacija medmrežja.

T. i. outsorcing ter globalna konkurenca silita podjetja v vse pogostejše inovacije, hkrati pa je dostop do mnenjskih voditeljev ter talentiranih zaposlenih čedalje bolj zahtevno, zahteve potrošnikov pa so vse večje. Za podjetja, ki se ukvarjajo s tehnološkim razvojem, ohranjanje kvalitete proizvedenih izdelkov, da bi zadovoljili potrošnike in hkrati tudi povečali svoj dobiček tako ostaja večen izziv.

SIS International razume izzive s katerimi se soočajo poslovneži v tehnološkem svetu

Zaradi velikih tveganj pri lansiranju novega produkta ali storitev na določen trg ter tveganj pri tehnoloških investicijah, so podjetja prisiljena vlagati v raziskave. V mnogih primerih ustreznih informacij ne najdemo na spletu, temveč jih je potrebno pridobiti na drugačne načine. Naše 25-letne izkušnje na področju tehnoloških raziskav obsegajo zbiranje podatkov, vire informacij, dostop do posameznih trgov ter edinstven pristop k razumevanju celotnega trga.

Naše storitve na področju raziskav vpliva tehnologije na konkurenčnih prednosti podjetij obsegajo analize naslednjih elementov: vedenja potrošnikov, uporabe izdelkov, uspeh blagovne znamke, analize virov, segmentacije trgov, določanje cen, zvestoba kupcev ter zadovoljstvo potrošnikov.

Naše delovanje na tem področju obsega: razvoj novega proizvoda, integracijo tehnoloških proizvodov na izbrane trge, ocenjevanje uspešnosti prodaje na določenem trgu, poznavanje tekmecev na trgu, priložnosti na trgu ter spremljanje trgov. Druge storitve obsegajo strateško pridobivanje virov ter podrobne analize, se posebej na hitro rastočih trgih.

Kaj nas razlikuje od ostalih podjetij?

  • Poznavanje potrošnikov
  • Prisotnost na domačem trgu kot tudi na številnih hitro rastočih tujih trgih
  • Znanje ter strokovnost
  • Vidni rezultati