Ustvarjanje idej

SIS qualitative-research-services

Vplivanje širše družbe na procese odločanja

Pod pojmom “ustvarjanje idej” razumemo kreativen proces razvoja ter sirjenja novih idej. Med nove ideje štejemo se tako majhne spremembe, ki lahko korenito spremenijo značilnosti posameznega trga ter obstoječe paradigme. Pred vstopom novih izdelkov na trg se podjetja pogosto odločijo za opravljanje analiz, da bi se pravilno odločili.

Naše stranke pristopajo k novim idejam na različne načine: Primarne inovacije pozornost namenjajo zadovoljitvi trenutnih potreb potrošnikov na trgu, sekundarne inovacije strani zahtevajo, da se ključne kompetence uradno in v celoti porazdelijo med zaposlenimi v podjetju, medtem ko radikalne inovacije odkrivajo se ne zadovoljene in prikrite potrebe, za katere posamezniki se sami ne vedo.

Naš pristop

Naš pristop obsega proces kreiranja idej ob sočasnem razumevanju lokalnih družbenih dinamik. Proces kreiranja novih idej pogosto določajo strukturirani ter avtonomni procesi, ki hkrati spodbujajo nastanek ter sirjenje najboljših idej v danem trenutku.

K procesu nastajanja novih idej precej pripomore horizontalno organizirana podjetja – gre za povezanost med oddelki, s poudarkom na poslovnih procesih in timskem sodelovanju pri izvajanju določenih nalog. To je mogoče doseči preko različnih seminarjev ter z usmerjanjem pozornosti na to, kako podjetja in druge družbene enote morebiti vplivajo na oblikovanje idej.

Pri razvoju novih idej naši raziskovalci uporabljajo različne tehnike s katerimi izzovejo ter ocenijo ali le-ta ustreza profilu posameznega podjetja.