Trzne raziskave na področju medicine

Medical & Healthcare, Biotech and Pharmaceutical Market Research

Konkurenčnost podjetij

Trzne raziskave na področju medicine so precej specializirano področje z več kot sto disciplinami. Specializirani raziskovalci morajo biti sposobni v raziskave prepričati paciente, zdravnike ter mnenjske voditelje na tem področju. Raziskovanje na področju medicine se pri SIS International razlikuje od drugih, saj imamo več kot 25 let izkušenj, pokrivamo globalne trge ter nudimo različne storitve na tem področju. Poleg tega, da v prvi vrsti pomagamo podjetjem pri razvoju konkurenčnih strategij, po drugi strani preko raziskav in analiz hkrati pomagamo tudi respondentom (bolnikom).

Dostop do pacientov in medicinskega osebja

Naš pristop temelji na načelu, da je za uspešno raziskavo pomembno najti prave respondente. Za to so potrebni naslednji elementi: ustrezen proces rekrutiranja, posedovanje ustreznih baz podatkov ter nadzorovanje standardov kvalitete in raziskovalnih tehnik, ki jih pri SIS International uporabljamo že več kot 25 let. Preko teh tehnik zagotavljamo dostop do posameznikov, ki so najustreznejši za naše raziskave, kot tudi do ključnih mnenjskih voditeljev.

Raziskave na področju farmacije

Farmacevtska podjetja se soočajo s grožnjami konkurence, regulatornimi zahtevami in skladnostmi, zahtevami trga ter percepcijami interesnih skupin. Kljub vsem omenjenim oviram, SIS farmacevtskim podjetjem zagotavlja kompleksne rešitve: podjetjem pomagamo razumeti značilnosti trga ter konkurence, in primernost trga in strategije za določen izdelek.

Raziskave na področju zdravstva

SIS proučuje številne interesne skupine, ki vplivajo na izvajanje terapij. Osrednji poudarek raziskav na področju zdravstva so administratorji bolnišnic, skrbniki, bolnišnična oprema, intenzivna nega, diagnosticiranje ter uporaba rentgena.

Raziskave na področju Biotehnologije

S pomočjo tržnega raziskovanja ter prakse na področju biotehnologije našim strankam omogočamo lažji ter hitrejši vstop na tuje trge z izdelki, ki so dovolj konkurenčni.

Medicinski pripomočki in tržno raziskovanje

Medicinki pripomočki in aparati v zdravstvu s pomočjo tehnologije postajajo vse bolj napredni. Ker se s tem spreminjajo tudi potrebe potrošnikov ter povpraševalcev se pri tovrstnih analiza osredotočamo na reakcije kupcev, tekmecev ter poslovnih partnerjev, kot tudi na reakcije posameznega trga ter kako na določeno inovacijo odgovarjajo različne kulture.

Zavarovalništvo

Tržne prakse na področju zavarovalništva nam omogočajo, da nudimo široko paleto storitev na tem področju. Te obsegajo analize zadovoljstva zaposlenih, zvestobo kupcev, priložnosti na trgu, oceno konkurenčnosti, tržno segmentacijo, študije ter analize prodaje, razvoj strategij ter strateški pregled poslovanja podjetja.

Specializirana medicina

Preko praks v specializirani medicini nudimo celostni vpogled v zdravstvo, ki med drugim obsega tudi zdravje ter prehranjevalne navade tako ljudi kot tudi hišnih ljubljenčkov, splošno zdravje posameznikov ter delovanje prehranskih dopolnil.

Pregled tržnih storitev na področju Medicine

 • Vedenje, percepcije, mnenja posameznikov
 • Učinkovitost oglaševanja
 • Razvoj in uspešnost blagovne znamke
 • Upravljanje z viri
 • Analiza etnično različnih trgov
 • Izvoz
 • Pozicioniranje podjetij na globalni ravni
 • Združitve in prevzemi podjetij
 • Razvij imena izdelka
 • Razvoj novih izdelkov
 • Izkušnje posameznikov pri nakupovanju
 • Privlačnost embalaže
 • Komuniciranje znotraj farmacevtske industrije
 • Siva ekonomija
 • Optimizacija cen izdelkov
 • Uspešnost investicij
 • Napoved povpraševanja in ponudbe v prihodnosti
 • Interesne skupine (mnenjski voditelji, bolniki, medicinsko osebje, itd)
 • Strategije podjetij
 • Uporabnost izdelkov

Alergije-Imunologija

Anestezija

Apukunktura

Bolezni srca in ožilja

Dermatologija

Endokrinologija

Fizikalna medicina

ter rehabilitacija

Gastroenterologija

Geriatrija

Hematologija

Homeopatija Interna

medicina

Kiropraktika

Medicina odraslih

Motnje spanja

Nalezljive bolezni

Nefrologija

Neplodnost

Nevrologija

Nevrokirurgija

Nujna pomoč

Odpravljanje

bolečin

Oftalmologija

Onkologija

Ortopedija

Ortopedska

kirurgija

Osteopatija

Otolaringologija

Patologija

Pediatrija Plastična

kozmetična ter

rekonstruktivna kirurgija

Pljučne bolezni

Porodništvo/Ginekologija

Preventivna medicina

Psihiatrija Radiologija

Revmatologija

Sladkorna bolezen

Splošna praksa

Urologija Zasebna

praksa Zobozdravstvo

Kaj nas razlikuje od ostalih podjetij?

 • Več kot 25 let izkušenj na področju tržnega raziskovanja področja medicine
 • Raziskovalni več-stopenjski pristop, ki pomaga podjetjem razumeti vedenje potrošnikov
 • Nudimo svetovanje ter raziskave po meri
 • Prisotnost tako na domačem trgu kot tudi na številnih tujih hitro rastočih trgih
 • Osredotočanje na strateške analize ter razumevanje rezultatov