Primerjalna analiza – Benchmarking

sis-best-practices-research-études de marchés

Kako biti boljši od konkurenčnih podjetij na trgu

Ker se podjetja v današnjem času nahajajo v izjemno konkurenčnem okolju, podjetjem pomagamo bolje razumeti delovanje konkurenčnih sil znotraj posamezne panoge. Sele potem, ko so podjetja sposobna razumeti ter predvideti delovanje konkurenčnih podjetij ter razumeti, kakšni so primeri najboljših praks na trgu, lahko resnično uspejo. Tovrstne analize podjetjem prinašajo: operacijske izboljšave, povečan pritok denarja, razumevanje percepcij interesnih skupin o blagovni znamki ali izdelku, več zvestih kupcev ter nenazadnje tudi več za vložen denar.

Benchmarking lahko razumemo kot:

  • Različno postavitev cen v primerjavi s konkurenčnimi podjetji
  • Izboljšave, potrebne znotraj podjetja
  • Najboljše prakse ter najboljša podjetja v določeni panogi
  • Odločitve ter vedenje tekmecev

Primerjalna analiza – Benchmarking

Preko analiz smo prišli do ugotovitev, da je delovanje podjetij uspešnejše, ko se osredotočajo bolj na zadovoljitev potrošnikovih potreb, kot na posnemanje tekmečevih ponudb. S pomočjo našega pristopa smo sposobni podrobno oceniti ponudbe tekmecev ter identificirati področja, kjer se podjetja osredotočajo na potrošnikove vrednote. Z našo pomočjo lahko podjetja najdejo načine, kako postati uspešnejši od konkurenčnih podjetij. Pri SIS International uporabljamo sofisticirana analitična orodja ter vrsto naprednih metod za zbiranje podatkov za namene primerjalne analize.