Gecompenseerd onderzoek | €200 Honorarium

SIS Research voert op locatie een testonderzoek uit naar voeding met ouders die kinderen hebben die tussen de 0 en 12 maanden oud zijn.

Wij bieden een compensatie van €200 voor diegenen die kwalificeren, geselecteerd worden, een voedseltest nemen en thuis een aantal korte enquêtes invullen.

Wij zijn geïnteresseerd in het begrijpen van meningen en houdingen. De onderzoekstudie is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt voor onderzoekdoeleinden. Deze onderzoekmethodologie staat bekend als IHUT (In-Home Usage Test) [Gebruikstest die thuis uitgevoerd wordt]. Dit is een gebruikelijke marktonderzoek methodologie om testen van de smaak van het voedsel thuis uit te voeren. Als u in aanmerking komt zullen wij voedselproducten naar uw huis sturen waar u en uw familieleden deze thuis kunnen uitproberen. Deze belangrijke onderzoekstudie verkrijgt algemene houdingen en meningen over gezins- en kindervoeding en zal de ontwikkeling van een nieuwe generatie van voedselproducten voor kinderen ondersteunen.

Als u geïnteresseerd bent, willen wij graag eerst zien of dit onderzoek naar voedsel met testen geschikt is voor u.

Wij verzoeken u op onderstaande link te klikken en de enquête voorafgaand aan de screening in te vullen. Als de voedselproduct test uitwijst dat het passend is, nemen wij contact met u op.

Pre-screening Survey:

https://corexmsyv9tx6st6wvft.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2cbm1fxy7Y4KAUC?Q_Language=NL

Dank u wel en we hopen van u te horen.


Netherlands (English)

Compensated Research | €200 Honorarium

SIS Research is conducting an in-person food testing research study with parents who have children aged 0 to 12 months.

We are providing €200 compensation for those who qualify, are selected, take a food test, and complete a number of short surveys at home.

We are interested in understanding opinions and attitudes. The research study is confidential and for research purposes only.  This research methodology is known as an IHUT (In-Home Usage Test), a common Market Research methodology to conduct in-home food taste testing.  If you qualify, we would ship food products to your home for you and your family members to test.  This important research study will gain general attitudes and opinions on family and childhood nutrition and will support the development of a new generation of food products for children.

If you are interested, we would first like to see if this food product taste test study is a fit.  Please take the pre-screening survey on the link below to be considered.  If the food product test is a fit, we will get in contact.

Pre-screening survey:

https://corexmsyv9tx6st6wvft.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2cbm1fxy7Y4KAUC?Q_Language=EN

Thank you and we hope to hear from you.

Food Research Study UK