Market Research in Central Bangkok Thailand South East Asia

SIS Research กำลังดำเนินการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์ผ่านทางวีดีโอ เพื่อทำความเข้าใจถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง

เราจะมอบค่าตอบแทน $100 หากคุณมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์โดยเสร็จสมบูรณ์ อาจใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เรากำลังดำเนินการวิจัยเพื่อรับความคิดเห็นและความชอบเกี่ยวกับการช้อปปิ้ง

หากคุณสนใจ เราขอตรวจสอบเบื้องต้นว่าการศึกษานี้เหมาะกับคุณหรือไม่ โปรดตอบแบบสำรวจก่อนคัดกรองสั้น ๆ ด้านล่างนี้ เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณา หากพบว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ เราจะติดต่อกลับไปเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไปของการสัมภาษณ์ผ่านทางวีดีโอนี้

แบบสำรวจก่อนคัดกรองเพื่อนำไปพิจารณา: https://www.surveymonkey.de/r/YQ8TBPT