Tržnih Raziskav Potrošnikov

Customer Satisfaction Research

Vedenje potrošnikov ter odziv le-teh na ponudbe

Potrošniki kupujejo predvsem z namenom zadovoljiti svoje potrebe in želje – so ciljno orientirani. Pri odločanju med različnimi ponudbami potrošnik najprej poseže po izdelku, ki ga potrebuje in je hkrati uporaben, pri tem pa je pomembno tudi, kakšna je dodana vrednost izdelka v primerjavi z drugimi izdelki na trgu. Prav kakovost ter edinstvenost izdelka pa potrošnika na koncu prepriča v nakup. Preko raziskav SIS International pomaga podjetjem razumeti, kateri so elementi, ki potrošnika prepričajo k nakupu določenega izdelka.

Naš pristop

SIS International podrobno analizira proces nakupovanja, ki je sestavljen iz petih faz, med katerimi je še posebej pomembno poudariti želje po zadovoljitvi kupčevih potreb, da bi dosegli zelene rezultate. Naši raziskovalci so sposobni razumeti, kaj potrošniki resnično želijo in zakaj se pri nakupu odločajo za točno določene izdelke.

Ko proučujemo, zakaj potrošniki kupujejo oziroma, kaj potrošnike žene k nakupu točno določenih izdelkov, se nam poraja vrsta vprašanj, in sicer: »Kako določen izdelek sovpada s kupčevimi navadami nakupovanja ter kakšne so navade potrošnikov pri uporabi izdelkov? Kako močna je zelja potrošnikov po nakupu/posedovanju določenega izdelka? Kaj je po kupčevem mnenju dodava vrednost izdelka? Ali kupec vzpostavi čustveno navezanost na izdelek? Kakšna je stopnja ne/zaupanja v določen izdelek (na primer pri nakupovanju prek spleta)? Kako močno si kupci zapomnijo oziroma, kako zlahka pozabijo določene reklame, ki predstavljajo izdelek v medijih?« Pri odgovarjanju na takšna in podobna vprašanja nam pomaga analiziranje naslednjih elementov: psihologije potrošništva, značilnost potrošnikov na določenem trgu, percepcije določenih potrošnikov do nekega izdelka, preferiranje izdelkov na določenem trgu, navezanost potrošnikov na določen izdelek, tveganj na trgu, kulturne značilnosti potrošnikov, na trgu dostopnih tehnologij, družbene dinamike ter ostalih determinant, ki vplivajo na nakup.

Javnomnenjske raziskave

SIS International med drugimi izvaja tudi analize za potrebe javnomnenjskih raziskav. Pohvalimo se lahko s številnimi izkušnjami na področju javnomnenjskih raziskav v Severni in Latinski Ameriki, Evropi, Afriki kot tudi v Aziji. Tako javnomnenjske kot tudi politično-mnenjske raziskave pa so lahko v nekaterih državah sveta zelo sporne: v nekaterih primerih gre lahko za kulturno občutljive raziskave, v drugih primerih imamo opravka s primeri, ko so raziskave enostavno cenzurirane s strani vlade, medtem ko so step v tretjih državah tovrstne raziskave celo prepovedane/ilegalne.